Thứ tư, 14/04/2021 - 05:50|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
 • Nguyễn Văn Tàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán-Tin; Thạc sĩ Khoa học máy tính
  • Email:
   taucntt@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th. sỹ QLGD - Cử nhân toán học
 • Trần Quốc Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
 • Nguyễn Thị Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Th. sỹ Tiếng Anh
  • Điện thoại:
   0989681700
  • Email:
   nguyenthithuonghht@gialai.gov.vn
Tin đọc nhiều
Liên kết website