Wednesday, 14/04/2021 - 06:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Anh văn
 • Phan Thị Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
 • Châu Thị Quỳnh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
 • Tô Thị Xâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
 • Đặng Thụy Lê Vy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó cm
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Sinh học
 • Võ Đình Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý - KTCN
 • Nguyễn Thế Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ văn
 • Trần Ngọc Tứ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Vật lý - KTCN
 • Trần Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Th.sỹ - cử nhân Sinh học
 • Đoàn Văn Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Hóa học
 • Nguyễn Xuân Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán học
Tin đọc nhiều
Liên kết website