Trường THPT Hoàng Hoa Thám tổ chức Hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Nét xuân – Hồn Việt”. Hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Mục đích của hoạt động nhằm tuyên truyền, gìn ...